Passiefhuis

365 dagen lente

Het Passief-huis concept is bedacht in Zweden door Professor Bo Adamsen van de Universiteit van Lund.
Het is verder ontwikkeld en verspreid door het Passiv Haus Institut (PHI) in Darmstadt onder leiding van Dr. Wolfgang Feist.
Meer dan 20.000 passiefhuizen zijn ondertussen gebouwd in Duisland, Zween, Oostenrijk en Zwitserland. Ook in Nederland, Denemarken, België, Italië en frankrijk zijn de afgelopen zes jaar al vele passiefhuizen gerealiseerd.

Passief bouwen 2

In eerste instantie wordt het gebouw wordt zeer goed geïsoleerd (isolatiediktes van 25 cm en meer), voorzien van triple glas en tochtdicht gemaakt
Veel aandacht wordt geschonken aan het voorkomen van koudebruggen en condenspunten in de constructie.
Hierdoor wordt het energiegebruik van het gebouw met 90% naar beneden gebracht. Dus veel aandacht voor kwaliteit, zodat deze investering minstens 50 jaar meegaat.
Pas dan ga je gebruik maken van installatiestechniek om de warmte terug te winnen uit de ventilatielucht en om energie op te wekken met behulp van bijvoorbeeld de zon of warmtepompen.

passiefhuis-4

Een passiefhuis is een gebouw waar de thermische behaaglijkheid wordt verzorgd door alleen het naverwarmen of nakoelen van de ventilatie lucht.
Het huis mag niet te veel energie verliezen door de gebouwschil; niet meer dan 15 W/m² bij nieuwbouw en 25 W/m² bij renovatie.

Er is op internet veel informatie over het passiefhuis te vinden.
Kijk bijvoorbeeld eens op:  www.passiefhuis.nl   of op   www.passiv.de